Parafia pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP w Trzebownisku
 
Proboszczowie parafii w Trzebownisku
(opracował ks. Marcin Nabożny)
 
 
Ks. Józef Czyż (1908-1985)
Proboszcz w Trzebownisku w latach 1945-1948
 
Urodził się 13.03.1908 r. w Trześniowie. Do gimnazjum w Brzozowie uczęszczał w latach 1920-1929. Studia w Seminarium Duchownym w Przemyślu odbywał w latach 1930-1935. Tam 23.06.1935 r. został wyświęcony na kapłana. Pracował jako wikariusz w parafiach: Bieździedza od 1.08.1935 do 9.02.1936, Łężyny do 30.10.1936, Staromieście-Rzeszów do 17.11.1945, Trzebownisko jako ekspozyt do 24.06.1948, wikariusz w Bytomiu do 20.06.1949 r., kapelan SS. Karmelitanek we Wrocławiu, kapelan SS. Urszulanek w Poznaniu do 2.01.1957, wikariusz w Jarosławiu-Farze do 8.02.1958, potem administrator w Nozdrzcu do 24.01.1967 r. i administrator w Przybyszówce do śmierci 28.09.1985 r. Na wszystkich stanowiskach pracował sumiennie, z wielkim zaangażowaniem, a nawet z zagrożeniem życia. Przez całą II wojnę światową miał u siebie na wikarówce kwaterę Inspektoratu AK Podokręgu Rzeszów Łukasza Cieplińskiego. Prowadził księgi rachunkowe i archiwum AK. Na wniosek Wikariusza Generalnego AK mianowany przez bpa Gawlinę kapelanem czasu wojny w stopniu kapitana. Na wniosek ks. L. Niemczyckiego (pseud. „Pasterza”) mianowany kapelanem Obwodu „O.R.-8” i zastępcą kapelana „R.IV.O.”. Współpracował wówczas konspiracyjnie z księżmi kapelanami diecezji przemyskiej: L. Niemczyckim, A. Olejarką, S. Bąkiem, M. Sternalem, S. Wrażeniem, M. Pilipcem, S. Sołeckim, L. Hupkałą, I. Pawlikiewiczem, T. Witkosiem i innymi. Uratował życie wielu parafian i Żydów przez wydanie im metryk, organizował pomoc dla najbiedniejszych w akcjach charytatywnych i społecznych. Przede wszystkim jednak był przykładnym kapłanem, dbałym o duchowy rozwój wiernych. Wiele trudu włożył w budowę nowego kościoła w Bziance. Prowadził rozbudowę kościoła w Przybyszówce, a właściwie budowę nowego z włączeniem w jego bryłę zabytkowego. Nie danym mu było dokończyć tego dzieła, gdyż zmarł nagle 28.09.1985 r. Pogrzeb odbył się 30.09.1985 r. w Rzeszowie-Przybyszówce. Wzięli w nim udział bp przemyski I. Tokarczuk, ok. 140 kapłanów i bardzo licznie zgromadzeni wierni.
 
Źródło: „Kronika Diecezji Przemyskiej” 71(1985), z. 5-6, s. 168-169; S. Sznajder, Wspomnienia o Księdzu Józefie Czyżu, [brak miejsca i roku wydania].
 
 
Ks. Józef Burda (1915-1992)
Proboszcz w Trzebownisku w latach 1948-1955
 
Przyszedł na świat 15.03.1915 r. w Żołyni. Po ukończeniu szkoły powszechnej dalszą naukę podjął w gimnazjum w Łańcucie. Egzamin maturalny złożył w roku 1933. W latach 1933-1938 przygotował się do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Przemyślu. 26.06.1938 r. otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze przemyskiej z rąk bpa Franciszka Bardy. Pierwszym stanowiskiem duszpasterskim był wikariat w Dębowcu. Pracował tam od 1.07.1938 r. do 5.03.1942 r. Przez trzy lata posługiwał jako wikariusz w Zręcinie (do 12.09.1945), a następnie w Hyżnem (do 14.07.1946). W Rzeszowie pełnił posługę wikariusza do 12.07.1948 r. Do 10.08.1955 r. pełnił obowiązki wikariusza eksponowanego w parafii Trzebownisko. Kolejną placówką duszpasterską księdza Burdy była Lubenia, gdzie urząd administratora pełnił do 28.12.1959 r. W ciągu następnych dziesięciu lat pracował w charakterze administratora w parafii Ślęzaki. Po kilkumiesięcznym urlopie otrzymał nominację na referenta diecezjalnego do spraw miłosierdzia chrześcijańskiego, a następnie mianowano go diecezjalnym duszpasterzem chorych. Początkowo mieszkał w Łańcucie, a potem w Przemyślu (od 27.02.1974). Po przeniesieniu do Przemyśla pełnił także funkcję notariusza Sądu Biskupiego. Tę ostatnią funkcję spełniał od 1986 do 27.01.1990 r., kiedy został zwolniony z pracy w charakterze referenta Kurii Biskupiej. Ostatnie lata swego życia spędził w Domu Księży Emerytów w Korczynie. W ciągu swego kapłańskiego życia włączał się czynnie w posługę głoszenia Słowa Bożego. Opracował wiele kazań i czytanek publikowanych jako przemyskie pomoce duszpasterskie. Odszedł do wieczności 17.12.1992 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Żołyni.
 
Źródło: „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 78(1993), z. 2, s. 248-249.
 
 
Ks. Jan Bielecki (1915-1969)
Proboszcz w Trzebownisku w latach 1955-1969
 
Urodził się w 1915 r. w Zaleszanach, święcenia kapłańskie przyjął w 1939 r. w Przemyślu. Był magistrem teologii. Jako wikariusz pracował w Łące, Kańczudze, Nisku. Od 1955 r. pełnił obowiązki administratora w Trzebownisku. Zmarł 7.07.1969 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Trzebownisku.
 
Źródło: „Kronika Diecezji Przemyskiej” 55(1969), z. 4, s. 122
 
   
Ks. Henryk Piesowicz (1927-2007)
Proboszcz w Trzebownisku w latach 1969-1997
 
Urodził się 4.01.1927 r. w Głogowie Małopolskim jako syn Jana i Jadwigi Kłeczek. Egzamin maturalny zdał 22.06.1946 r. w Liceum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. W latach 1946-1951 odbywał studia w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 24.06.1951 r. w Przemyślu przez posługę bpa Franciszka Bardy. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Wola Zarczycka (1.08.1951-8.06.1952), Przeworsk (8.06.1952-3.07.1956), Raniżów (3.07.1956-19.02.1958). Od 19.02.1958 do 16.08.1969 r. był wikariuszem ekspozytem w Pełnatyczach.
Po śmierci proboszcza z Trzebowniska w 1969 r. – ks. Jana Bieleckiego – poprosił bpa Ignacego Tokarczuka o możliwość objęcia tej parafii jako proboszcz. Po pozytywnej odpowiedzi Kurii Biskupiej w Przemyślu oraz zatwierdzeniu kandydatury przez Wydział Wyznań w Rzeszowie został administratorem, a następnie proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Trzebownisku. Funkcję tę pełnił od 1.09.1969 r. do 5.09.1997 r.
Jako proboszcz kontynuował prace przy kościele, plebanii i budynku gospodarczym, zapoczątkowane przez poprzedników. Był wówczas jedynym kapłanem posługującym w parafii, dlatego też obarczony był wieloma obowiązkami duszpasterskimi, które wypełniał ochotnie i z wielkim zaangażowaniem. Od 1983 r. wydatną pomocą w prowadzeniu parafii są kolejni wikariusze.
Ks. Henryk Piesowicz odznaczał się wielkim szacunkiem i miłością do Kościoła Katolickiego, obowiązkowością w wypełnianiu kapłańskich zadań oraz szacunkiem do powierzonych mu parafian. Dla nich zawsze miał czas i był do ich dyspozycji niemal o każdej porze dnia.
Parafia w Trzebownisku bardzo szybko się rozrastała i pojawiła się potrzeba rozbudowy kościoła. Do tego zadania został oddelegowany w 1997 r. ks. Władysław Kret. Ks. H. Piesowicz interesował się postępem w pracach oraz wspierał poczynania w tej materii. Na budowę świątyni złożył ofiarę, która została przeznaczona na granitową posadzkę.
Jako emeryt rezydował w parafii mieszkając w domu katechetycznym. Chętnie pomagał w duszpasterstwie, służył w konfesjonale przez długie godziny. Ta posługa była niezwykle ceniona przez parafian, którzy po śmierci ks. Piesowicza składali w jego konfesjonale kwiaty. Ks. H. Piesowicz chętnie angażował się także w życie duszpasterskie w dekanacie.
W Trzebownisku ks. Piesowicz przeżywał swoje jubileusze kapłańskie: 25-lecie w 1976 r. i 50-lecie w 2001 r. Wielkim przeżyciem był dla niego także jubileusz 50-lecia parafii św. Wojciecha w Trzebownisku w 1995 r.
Ks. H. Piesowicz zmarł w wyniku choroby nowotworowej 25.08.2007 r. w wigilię uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej. Eksporcie przewodniczył bp Edward Białogłowski, a kazanie wygłosił ks. Kazimierz Żak. Uroczystości pogrzebowe z udziałem bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego oraz ok. 70 kapłanów i licznie zgromadzonych wiernych odbyły się 27.08.2007 r. Ciało ks. H. Piesowicza zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Trzebownisku.
 
Źródło: Ks. Władysław Kret, Śp. ks. Henryk Piesowicz (1927-2007), „Zwiastowanie” R. 16, Nr 4, s. 87-90.
 
Ks. Władysław Kret
Proboszcz w Trzebownisku w latach 1997-2001
 
Urodził się 13.06.1956 r. w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu 24.06.1985 r. Pracował jako wikariusz w Majdanie Królewskim, Krośnie, Hyżnem, Stalowej Woli, Rzeszowie, Cmolasie. Od 24.08.1996 r. posługiwał jako proboszcz w Trzebownisku. Funkcję tę pełnił do 2001 r. Aktualnie jest proboszczem w Bieczu. Tytuł naukowy doktora uzyskał na UKSW na podstawie dysertacji Dzieje parafii świętych Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie w latach 1949-1989, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Mandziuka. Jest autorem i współautorem kilku publikacji książkowych, artykułów, sprawozdań i recenzji.
  
  
 
Ks. Zygmunt Mularski
Proboszcz w Trzebownisku w latach 2001-2009
 
Urodził się 02.06.1950 r. w Pstrągówce. Święcenia kapłańskie przyjął 16.06.1974 r. w Jaśle. Jako wikariusz posługiwał w parafiach w Kamieniu, Domaradzu, Lesku i Tarnobrzegu. Następnie pełnił posługę kapelana Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. Ukończył studia specjalistyczne z katechetyki. Był wizytatorem nauki religii w diecezji rzeszowskiej. W latach 1994-1999 był wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Jako proboszcz posługiwał w utworzonej wówczas parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Trzebusce (1988-1993) oraz Bieczu (od 01.05.1993). W 2001 r. został mianowany proboszczem w Trzebownisku i funkcję tę pełnił do 23.08.2009 r. Obecnie pracuje jako proboszcz w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Gwoźnicy Górnej.
 
 
Ks. Ryszard Miśniak
Proboszcz w Trzebownisku w latach 2009-2018
 
Urodził się 17.03.1957 r. w Dynowie. Ukończył Szkołę Podstawową w Śliwnicy oraz w 1976 r. Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku. W 1977 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, które ukończył przyjąwszy 29.06.1983 r. święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Tokarczuka.
Po święceniach kapłańskich ks. Ryszard pracował jako wikariusz w następujących placówkach: Dukla (1983-1986), Stalowa Wola (1986-1988), Białobrzegi (1988-1990), Nienadówka (1990-1992), Krasne (1992-1993), Gwoźnica Górna (1993-1995). Ks. R. Miśniak jest absolwentem homiletyki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 1995 r. uzyskał tytuł mgra lic. teologii.
19.02.1995 r. został proboszczem parafii w Gwoźnicy Górnej, w której pracował do 2002 r. Wtedy został zamianowany proboszczem parafii w Medyni Głogowskiej. Funkcję proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Nawsiu pełnił w latach 2002-2009. Od 23.08.2009 r. został proboszczem w Trzebownisku.
 
Źródło: Ks. Marcin Nabożny, Parafia pw. Świętego Andrzeja Boboli w Nawsiu (1983-2008), Rzeszów 2008, s. 207-208.

Ks. Michał Czeluśniak
Proboszcz w Trzebownisku od 2018 roku

Realizacja: stylem