Parafia pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP w Trzebownisku
Duszpasterstwa » DOMOWY KOŚCIÓŁ

 

Domowy Kościół – kręgi rodzin

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). Duchowa kolebka DK to Krościenko nad Dunajcem.

 

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) włączają się do kręgów DK. Krąg tworzy 4–7 małżeństw wspierających się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa dla Niego i z miłości do Niego, aby go wspólnie odnajdywać i trwać przy nim w swoim życiu codziennym. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora-doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

– dzielenie się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);

– modlitwa (dzielenie się Ewangelią, Słowem Bożym, odmówienie tajemnicy Różańca Świętego);

– formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu).

 

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Pomaga małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Odnowa małżeństwa i rodziny odbywa się poprzez wdrażanie do:

– życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia

– życia modlitwą będącą osobistym spotkaniem z Chrystusem–Zbawicielem,

– życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,

– dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,

– postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

 

Wspólnotę Domowego Kościoła przy parafii św. Wojciecha w Trzebownisku tworzy jeden krąg, do którego należy 6 małżeństw. Spotykamy się od grudnia 2011 r.


Realizacja: Profesjonalne pozycjonowanie